APOLLO XC26 MOUNTAIN BICYCLE WITH DUAL SUSPENSION 21